İstanbul Kuyumcular Odası GLT Laboratuvarı olarak politikamız; elmas, renkli taş ve mücevherler için sunulan analiz hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, analiz metodunun öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, eğitimlerle uzmanlıkları geliştirilen personelimizle tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır.

Analiz hizmetlerinde Ulusal/Uluslararası ve/veya Güvenilir Kuruluşlar tarafından yayınlanmış analiz metotları kullanılmakta olup, analiz metotlarında değişiklikler yapılması durumunda geçerli kılma çalışmaları yapılmaktadır.

Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025'e uygun bir Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanları öğrenmeleri ve test çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Laboratuvarımızın hedefi, müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikâyetlerinin önlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaktır. Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite laboratuvarımızın temel ilkeleridir.

İstanbul Kuyumcular Odası GLT Laboratuvarı’nın Üst Yönetimi olarak; Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.