Mücevher taşları, özgün fiziko-kimyasal özelliklerinden kaynaklanan güzellik ve albenilik, nadir bulunma, iri Kristal olma ve şekillenmeye uygunluk olarak ifade edilebilecek nedenler sonucu özel değer kazanmış mineral, kaya ve taşlaşmış organik malzeme için kullanılabilecek genel bir tanımlamadır. Başka bir ifadeyle “mücevher taşları yada değerli taşlar”, mineral olabileceği gibi kaya, hatta bunların haricinde taşlaşmış organik malzemelerde olabilir.