Elmas sözcüğünün kökeni Yunanca Adamas’tan gelir. Fethedilemez anlamına gelen, yıkılmaz ve güçlü olanı tanımlayan bu kelime zamanla diamant kelimesine dönmüştür.

Saf karbondan oluşan elmas ( C ), birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş karbon atomları sayesinde dünya üzerinde şu ana kadar bulunmuş olan en sert mineraldir. Yerin yaklaşık 140 ile 190 kilometre altında yüksek ısı ( 900oC – 1300 oC ) ve basınçla ( 45 – 60 kilobar ) karbon atomları birbirine kenetlenir ve elmas oluşur. Daha sonra elmas çeşitli yer hareketleri ve volkanik patlamalarla yeryüzüne taşınır.

Önceleri nehir kenarlarından ve toprak altından çıkarılan elmas, madenciliğin ve ar-ge teknolojilerinin gelişmesiyle, okyanuslardan ve hatta buzulların diplerinden çıkarılmaya başlanmıştır.

Elmas, saf karbondan oluşmuş kristalize bir mineraldir.Mükemmel bir iletken olan elmas, aynı zamanda ısı yansıtıcısı ve en saydam maddedir. Dünyada bilinen en genç elmas yaklaşık 1 milyar yaşında, en yaşlı elmas da 3,5 milyar yaşındadır.